Axians to marka spółki VINCI Energies dedykowana branży teleinformatycznej

Żyjąc w trybie „zawsze połączony z siecią” i komunikując się w społeczeństwie, które nigdy nie śpi, rozwiązania teleinformatyczne mają kluczowe znaczenie dla wielu działań człowieka i firmy. Aby uczynić świat bardziej inteligentnym, Axians partycypuje w działalności swoich Klientów poprzez zapewnianie najwyższej klasy, skalowalnych i trwałych rozwiązań z ludzką twarzą i ludzkim podejściem.

Najlepsze w swojej klasie rozwiązania - zwiększenie efektywności i wydajności

Axians oferuje wszystkim Klientom, czy będą to przedsiębiorstwa, organizacje rządowe, czy też usługodawcy, wachlarz rozwiązań w zakresie projektowania, wdrażania i użytkowania infrastruktury teleinformatycznej. Rozwiązania te obejmują dostosowane do potrzeb Klienta oprogramowanie, sprzęt i usługi dla różnych rynków.
Axians rozumie znaczenie, jakie teleinformatyka ma dla ludzi i firm. W związku z tym, projektujemy rozwiązania przeznaczone dla poszczególnych branż, na przykład, dla służby zdrowia i transportu, podejmujemy również wiele istotnych wyzwań, jakie stoją obecnie przed naszymi społeczeństwami.

Globalne rozwiązania

Nasze rozwiązania są hybrydowe, można je wdrożyć u Klienta lub dostarczyć korzystając z modelu „rozwiązanie jako usługa". Osiągamy to dzięki inwestowaniu w znakomity i utalentowany zespół, który opracowuje przyszłościowe, kompleksowe oferty.
Pozwala to nam wspierać naszych Klientów przez cały cykl realizacji projektów i pomagać im osiągać ich cele oraz podnosić wydajność.

 • Usługi w chmurze
  Usługi w chmurze
 • Analizy biznesowe
  Analizy biznesowe
 • Infrastruktura Konwergentna i Bazy Danych
  Infrastruktura Konwergentna i Bazy Danych
 • Bezpieczeństwo
  Bezpieczeństwo
 • Core Network
  Core Network
 • Rozwiązania Współpracujące
  Rozwiązania Współpracujące
 • Sieci szerokopasmowe
  Sieci szerokopasmowe
 • Sieci firmowe
  Sieci firmowe
 • Rozwiązania mobilne
  Rozwiązania mobilne
 • Utrzymanie eksploatacyjne
  Utrzymanie eksploatacyjne

Jesteśmy międzynarodową siecią

Axians jest marką VINCI Energies

Jako Grupa, mamy możliwość tworzenia kreatywnych rozwiązań i rozwoju inteligentnych ofert  (inteligentne miasta, sieci, inteligentny przemysł i transport), odwołując się do specjalistycznych kompetencji innych marek VINCI Energies, gdy zachodzi taka potrzeba.  Nasz zdecentralizowany model umożliwia pracownikom rozwijanie innowacji na poziomie lokalnym, dając początek produktom, które mogą być następnie wdrażane na szerszą skalę.

Odpowiedzialność społeczna firm

Jesteśmy częścią Grupy, którą inspirują silne wartości ludzkie i etyka społeczna, kultura relacji i duża dbałość o interesariuszy i użytkowników końcowych.

Jesteśmy firmą usługową, co oznacza, że naszym głównym zasobem są ludzie tworzący Grupę. Inwestujemy zatem stale w ludzi, aby pogłębiać ich wiedzę, specjalistyczne kompetencje i umiejętności.

Wyspecjalizowane zespoły doradcze, projektowe, wdrożeniowe i serwisowe w ramach marki Axians opracowują rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, które przekształcają technologię w wartość dodaną.

Olivier Genelot, Axians brand Director